Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

PvdA Groningen luidt noodklok onderwijs bezuinigingen

Volgens de PvdA in Groningen staat bij de komende Statenverkiezingen de toekomst van het onderwijs op het spel. Het huidige kabinet bezuinigt fors op het onderwijs. Dit gaat ten koste van de onderwijskwaliteit en leidt tot een ontslaggolf onder leraren. De voorgenomen bezuinigingen op het passend onderwijs zullen bovendien de meest kwetsbare leerlingen het hardst treffen. In veel Groningse gemeenten stellen de PvdA fracties daarom deze week vragen aan de colleges van B&W over de effecten van de bezuinigingen door CDA en VVD.  

Verzet

De PvdA steunt het maatschappelijke verzet tegen de maatregelen van het kabinet. Deze zullen namelijk ook het onderwijs in Groningen raken. In de Provinciale Staten werd onlangs het kwaliteitsakkoord Basisonderwijs Provincie Groningen besproken. De haalbaarheid van de ambities uit dit akkoord staat door de bezuinigingen onder druk. Het is de vraag of het bijvoorbeeld lukt om het aantal zwakke scholen in de provincie Groningen terug te brengen. De PvdA vindt het ontluisterend dat dit kabinet van CDA en VVD het toekomstperspectief van deze provincie bewust verslechtert. Daarom luidt de PvdA de noodklok. De vragen van de PvdA-fracties gaan over het effect op de kwaliteit van het lokale onderwijs, het sluiten van scholen en het ontslaan van leraren.

 

Alternatieven
De PvdA in Groningen wil niet lijdzaam toezien. De sociaal-democraten vinden goed onderwijs voor iedereen van het grootste belang. Het is een voorwaarde voor mensen om zich succesvol te kunnen ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. Het rijk moet dit versterken en niet frustreren. De PvdA spant zich daarom in om de geplande bezuinigingen tegen te gaan. Maar dat is niet alles. De PvdA werkt ook aan alternatieven. Er zal op regionaal niveau meer samenwerking moeten komen in het onderwijs om kennis uit te wisselen en te bundelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het oprichten van een regionaal kenniscentrum voor onderwijskwaliteit. De wetenschappelijke kennis in de stad Groningen kan zo van provinciale betekenis zijn. Maar ook op het gebied van onderwijshuisvesting is uitwisseling van expertise in regionaal verband noodzakelijk. Tot slot ziet de PvdA kansen voor meer samenwerking tussen scholen in grotere kernen en het platteland waardoor de kleine scholen op het platteland behouden kunnen blijven.

 

Dit is een gezamenlijk initiatief van de PvdA-fracties van: Appingedam, Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer, Bellingwedde, Loppersum, Eemsmond, Groningen-Stad, Bedum, Veendam, Oldambt, Pekela, Winsum, Marum, Slochteren, Zuidhorn, Grootegast, Leek, De Marne

en de Provinciale Statenfractie van de PvdA

PvdA op Facebook