Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Windmolens en participatiewet!

Zaterdag 8 februari bezochten PvdA Tweede Kamerleden Tjeerd van Dekken en Henk Nijboer Veendam om te spreken over de Windmolens en de Participatiewet.

Voorafgaand aan het gesprek spraken Wethouder Klaas Steenhuis en lijsttrekker PvdA Ans Grimbergen met Dhr Ammersken van Tegenwind N33. We hoefden elkaar niet te overtuigen van onze standpunten want die zijn gelijk: Geen windmolens langs de N33.

 

Laat dat duidelijk zijn: De PvdA Veendam is tegen de plaatsing van de windmolens langs de N33. Geen praatje voor de vaart, er werd nuttige informatie gedeeld. Samen met de TK leden werd verkend waar de mogelijkheden zitten om deze plaatsing tegen te gaan. Is er nog een mogelijkheid mbt de Structuurvisie wind op land, is er een kosten- baten analyse, wat zegt de MER (milieu effect rapportage) en de Structuurvisie over draagvlak onder de bevolking? Kan er nog een MER geëist worden voor de alternatieve locaties, want die zijn er voldoende in de Provincie Groningen. Zolang de MER voor deze plek nog niet openbaar is, gaat de PvdA Veendam door met haar strijd en werkt ze samen met haar TK leden, want deze plek is veel te dicht bij de woningen. De PvdA TK leden nemen onze ernstige bezwaren en vragen mee naar de fractie en stellen het in de TK aan de orde. Onze regio kan dit er niet bij hebben. Daar moet begrip voor komen. 

De PvdA is en blijft tegen de plek N33.

 

Tevens zijn de gevolgen van de participatiewet besproken. Wat kunnen we samen regelen om de komende jaren meer werk naar deze regio te krijgen, hoe pakt het verdeelmodel uit voor onze regio, want meer werk is wat we nodig hebben om deze wet uit te kunnen voeren. Binnenkort volgt antwoord op onze vragen en bespreken we wat we concreet gaan doen. Een handtekeningen actie is zo op touw gezet. Actie tegen de windmolens en voor werk naar de regio.

 

Partij van de Arbeid, samen werkt beter.

PvdA op Facebook