Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

De Veendammer / vraag en antwoord 2

Twee jaar geleden presenteerde de gemeente een plan voor de ontwikkeling van Centrum- West/ Kerkstraat. Er lijkt echter weinig te gebeuren. Wat gaat uw partij doen om de zaak vlot te trekken?

De ontwikkeling van de Kerkstraat West is 2 jaar geleden ter sprake gebracht. De PvdA had haar bedenkingen bij de investering van 1,6 miljoen in tijden van bezuinigingen.

Echter deze ontwikkeling geeft het centrum een betere looproute en daardoor blijft het een compact centrum. Een publiekstrekker is goed voor de middenstand en de werkgelegenheid. De projectontwikkelaar heeft een contract om voor 1 januari 2016 de Kerkstraat West te herontwikkelen. Zomer 2014 moeten de plannen wel helder zijn. Is er op 1 januari 2016 niets tot ontwikkeling gekomen, wordt het geld teruggevorderd. Dat zijn de afspraken. De PvdA is van mening wanneer er na de deadline toch sprake zal zijn van aangepaste plannen, dan willen we ook de mogelijkheid bekijken van een nog compacter centrum. Uiteraard met betrokkenheid van de ondernemers om samen te werken aan een sterk koopcentrum. Alleen ga je sneller maar Samen werkt beter en kom je verder.

PvdA op Facebook