Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

De Veendammer / vraag en antwoord 3

Het kabinet wil één regeling voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben: de participatiewet. In de participatiewet worde de Wet werk en bijstand (WWB), de wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd. De verwachting is dat de wet 1 januari 2015 ingaat. Hoe denkt u partij in Veendam werkgelegenheid voor deze groepen te creëren?

 

Eén regeling voor mensen die steun nodig hebben om goed te kunnen werken is een goed idee. De PvdA Veendam heeft 2 zorgen:

  1. Hier werken bijna 4x zoveel mensen in de WSW dan gemiddeld in Nederland.
  2. Hier is te weinig werk. In 5 jaar tijd zijn zo’n 2000 banen nodig voor Bijstandsgerechtigden, WSW-ers en Wajongers.

Wat doet de PvdA ?

  1. De PvdA Veendam zet alles op alles om de bezuiniging te verkleinen en de mensen aan werk te helpen. De werkgevers zijn hard nodig. We willen hen stimuleren het werk te reorganiseren zodat ook deze mensen zich goed productief kunnen maken. De PvdA stelt een banenbonus voor.
  2. Meer werkgelegenheid creëren. Deze wet maakt het eenvoudiger om lage lonen werk terug te halen naar Nederland.
  3. Samen met provincie/rijk /andere gemeenten werk naar ons gebied halen.

Een betaalde baan is de mooiste manier om mee te doen!

http://www.pvdaveendam.nl - FB: PvdA Veendam – Twitter: PvdAVeendam

PvdA op Facebook