Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Windmolens N33 Nee & Motie

De lobby van PvdA Veendam bij Provinciale Staten en bij de Tweede Kamer heeft zijn vruchten afgeworpen! De voordelen van een landelijk partij zijn duidelijk. De provincie Groningen heeft het Ministerie van Economische Zaken om nader onderzoek gevraagd voor andere locaties zoals de Eekerpolder. Deze polder was door de PvdA Wildervank Veendam al in 2009 aangewezen als goed alternatief voor de windmolens. Uit een rapport over de millieueffecten blijkt dat deze locatie beter scoort op leefbaarheid en landschap. Als er gekozen gaat worden voor de locatie Eekerpolder bij Scheemda dan zou het gebied langs de N33, ten zuiden van Meeden, worden ontzien. Het is een opvallende ontwikkeling omdat tot heden de optie Eekerpolder werd uitgesloten door de provincie. Het Rijk heeft de locatie Eekerpolder wel bekeken en dat geeft de provincie ruimte voor een nieuw onderzoek. Stem 19 maart dus PvdA een landelijke partij!

Brief Provincie Groningen Verdiepingsslag Windpark n33 (PDF file)

Motie windmolens namens 13 PvdA afdelingen ingediend tijdens het PvdA congres in februari 2014 ( PDF file )

PvdA op Facebook