Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

De Veendammer / vraag en antwoord 5

De gemeentelijke herindeling lijkt zo langzamerhand wel een gymles van de basisschool: die gemeente willen we wel in ons team, die niet en er blijft er altijd eentje op de bank zitten. Welke variant heeft de voorkeur van uw partij en waarom?”

Gemeentelijke voorzieningen zijn nauwelijks betaalbaar. De kleine schaal wreekt zich.

Grotere gemeenten zijn voor de toekomst nodig, zeker gezien de decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten. Naast het opgaan in grotere eenheden moet er geïnvesteerd worden in een hechte gemeenschap in buurten/wijken.

Invloed van inwoners op de eigen omgeving blijft noodzakelijk. De gemeente ondersteunt met geld/menskracht. De buurt bestuurt.

De PvdA heeft ingestemd met de westelijke variant (met Hoogezand, Slochteren, Menterwolde). Economisch een goede optie.

Een evt oostelijke variant biedt kansen ogv landbouw/toerisme. In deze variant pleiten wij voor een grenscorrectie met Menterwolde, zodat het RSCG binnen één gemeente valt.

http://www.pvdaveendam.nl - FB: PvdA Veendam – Twitter: PvdAVeendam

PvdA op Facebook