Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Coalitievorming Veendam Stand van zaken tot nu toe

De PvdA is op 31 maart op gesprek geweest bij Gemeente Belangen Veendam tw Henk Jan Schmaal, Christal Knot en Adriaan Bleker voor een eerste oriënterend gesprek in de coalitieonderhandelingen. Ruurd Brekveld, griffier van de gemeente Veendam, was als notulist aanwezig. De PvdA heeft direct aangegeven dat wij een coalitie voorstaan die de uitslag van de verkiezingen rechtvaardigt.  Een coalitie van SP, de grootste winnaar, en de 2 andere grote partijen : PvdA en GB. Wij hebben aangegeven dat dit een serieus onderzoek waard is.
De kiezer heeft gesproken en wil duidelijk een links bestuur in Veendam.

De SP is voor een 2e gesprek uitgenodigd omdat wij een bericht gestuurd hadden naar Henk Jan Schmaal dat de SP niet zo strak in de herindeling zit als GB denkt. De SP heeft na dit gesprek een coalitie voorstel van GB, SP en CDA afgewezen omdat ze vast houden aan de kiezer die links gekozen heeft. Zie de website van SP Veendam voor de gehele uitleg. De PvdA heeft van GB  geen reactie gekregen op onze eerste voorkeur. Daarna was het lang stil rond de formatie. In het wandelgangencircuit ging genoeg de ronde maar daar willen we niet mee naar buiten treden.

Op woensdag 16 april , zijn op uitnodiging van Gemeente Belangen Veendam de PvdA, de  SP en het CDA uitgenodigd.Het doel bleek een programmatische verkenning. GB stelt een coalitie voor met 4 partijen, GB, CDA, PvdA en SP. De PvdA vindt een coalitie van 4 partijen teveel. We hebben een raad van 21 zetels en een  van een kleine 28.000 inwoners en dat maakt dat een coalitie van 3 zetels volgens de ‘verdeelsleutel’ voldoende is. Bovendien kost een extra wethouder een kleine 100.000 euro extra en dat in een tijd van bezuinigingen en waar iedereen getroffen wordt door extra lastenverzwaringen . Dit kunnen wij niet uitleggen aan onze achterban en vinden we onverantwoord en onnodig.

De PvdA stelde voor om een informateur aan te trekken en heeft aangegeven dat Burgemeester Swierstra met zijn brede netwerk ongetwijfeld een naam kan geven van een onafhankelijke informateur. Volgende week treffen de fractievoorzitters elkaar om een informateur te kiezen en de opdracht voor de informateur te formuleren. De gemeente verdient een goed bestuur dat elkaar volledig vertrouwt en wat recht doet aan de verkiezingsuitslag. Dat is democratie. Zeker met de komende veranderingen op het sociale domein en met de aanstaande herindeling in het verschiet is dit van groot belang.

Het wordt een interessante en spannende tijd.  We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hartelijke groet,

Ans Grimbergen ( fractievoorzitter )

PvdA op Facebook