Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Persbericht / Verkiezingsuitslag Veendam wordt niet gerespecteerd

PERSBERICHT

 

Verkiezingsuitslag Veendam wordt niet gerespecteerd.

Veendam 17 mei 2014

In de eerste weken na de Gemeenteraadsverkiezingen is er in een aantal opzichten nogal onzorgvuldig geopereerd door de toenmalige informateur. Daardoor zijn irritaties ontstaan die te vermijden waren geweest en te herstellen. De heer Schuiling heeft vervolgens een uiterste poging gedaan een breder gedragen coalitie te maken. Dat dit niet is gelukt komt omdat enige zelfreflectie bij Gemeente Belangen bleek te ontbreken. De kiezer is daarmee de verliezer.

 

Een rechtse coalitie wordt gevormd.

De PvdA heeft in het eerste gesprek met Gemeente Belangen een programmatische verkenning tussen GB, SP en PvdA voorgesteld.

Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Er werd alleen gekeken met wie Gemeente Belangen wil samenwerken. Het werd een 'spel om de personen'.

De kern van de vertrouwensbreuk is ontstaan nadat Gemeente Belangen meedeelde een veto uit te spreken voor deelname van de SP in de te vormen coalitie. Vervolgens werd de SP door de toenmalige informateur uitgenodigd om deel te nemen in een coalitie van GB, CDA en SP. Dat gaf bij de PvdA na 8 jaar goed samenwerken een reden om een verbond te sluiten met de SP.

De toenmalige informateur heeft toen geprobeerd een coalitie te vormen tussen Gemeente Belangen, CDA, PvdA en de SP omdat hij van oordeel is dat er anders sprake is van een te groot links blok.

In dit gesprek met 4 partijen kon GB de PvdA niet overtuigen van de noodzaak van een 4e partij gelet op de goede samenwerking in de afgelopen 8 jaar.

Bovendien zou een 4e wethouder tot onnodige extra uitgave leiden.

In de gesprekken daarna heeft de PvdA geprobeerd een handreiking te doen om de samenwerking in een toekomstige coalitie verder te verbeteren. Het omgekeerde hebben wij niet kunnen waarnemen bij de voormalige informateur. Van enige zelfreflectie kon kennelijk geen sprake zijn. Dat betreuren wij in hoge maten.

De lucht werd niet geklaard omdat feiten, roddels en fantasieën door elkaar liepen. Zo werd bijvoorbeeld de affaire Meijerman opnieuw van stal gehaald terwijl dat voor de PvdA allang een gesloten boek is.

Daarmee zegde Gemeente Belangen het vertrouwen op in de PvdA.

Er wordt nu een coalitie gevormd tussen verliezers en 1 winnaar: het CDA.

Een coalitie waar de inwoners van Veendam niet om gevraagd hebben.

De PvdA houdt haar hart vast voor de sociale voorzieningen als het armoedebeleid, de peuterspeelzalen en de re-integratie van de WSW werknemers. De PvdA heeft dit beleid altijd met hand en tand verdedigd en voor een goed sociaal voorzieningenniveau gezorgd. We zijn niet voor niets de 2e sociale gemeente van Nederland. De PvdA wil dat dit zo blijft.

Het realiseren van een zorgvuldige invoering van de grote taakuitbreiding op sociaal gebied zal eerst en vooral prioriteit moeten krijgen.

PvdA op Facebook