Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Persbericht windturbines Menterwolde Veendam

Veendam 27 juni 2014

PvdA eist meer tijd voor locatie windturbines

De PvdA in Veendam en Menterwolde wil dat de provincie meer tijd uit trekt om een betere locatie te vinden voor de plaatsing van windturbines. Aanvankelijk waren er 5 varianten uitgewerkt die op geen enkel draagvlak van de inwoners kunnen rekenen. Recent is door de provincie een 6e variant ontwikkeld tussen Meeden en de A7. Dit plan scoort op het aspect leefbaarheid aanmerkelijk beter volgens de provincie. De PvdA is van mening dat als de windturbines ten noorden van de spoorlijn en ten noorden van de A7 geplaatst worden, dit ten goede komt aan de leefbaarheid van de inwoners van Meeden en het Veenkoloniaal gebied.

Provinciale staten wil aan het eind van dit jaar de exacte locatie bekend hebben waar windturbines langs de N33 geplaatst worden. Er is een Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd op 5 varianten. In de plannen gaat het om 33 windturbines van circa 3 mWatt per stuk en met een hoogte van 192 meter.

In een overleg tussen gedeputeerde William Moorlag en de PvdA fracties van Veendam, Oldambt en Menterwolde is gepleit om meer tijd te nemen om de zesde variant verder te verfijnen. De provincie heeft de A7 als grens genomen, de PvdA sluit zich aan bij de mening van actiegroep Tegenwind N33 dat de absolute begrenzing van het zoekgebied door de A7 moet worden losgelaten.

PvdA op Facebook