Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Bijeenkomst windturbines Meeden

 

12 aug 2014. Sinds 2005 staan de 'gevreesde' windturbines op de gemeentelijke agenda's. De PvdA Veendam is altijd tegenstander geweest van de aangewezen Meeden 4815locaties die het Rijk en de Provincie daarin voor ogen hebben. We zijn nu bijna tien jaar verder en omdat het feitelijk een hamerstuk dreigt te worden, heeft de afdeling Menterwolde ons uitgenodigd te komen praten over de windmolens die toch ergens geplaatst moeten worden. Met een aantal genodigden, Tweede Kamerleden Tjeerd van Dekken, Henk Nijboer en Albert de Vries. Gedeputeerde William Moorlag, vertegenwoordigers van RWE en de actiegroepen, zou in eerste instantie achter gesloten deuren gepraat worden. Het gezamenlijke doel die de lokale PvdA afdelingen hierin wilden bereiken was met name gericht op wat we zouden kunnen bereiken in goed overleg in een klein gezelschap.

 

Dat we nu samen met belangbehartiggers, pers en andere belangstellenden in de sporthal van Meeden zitten had ik niet kunnen voorzien. Met Tjeerd van Dekken als gespreksleider geeft hij het eerste woord aan Albert de Vries. Ruimtelijke ordening zit in zijn portefeuille. Hij wil gerealiseerd zien dat bij het bouwen van windparken een aantal zaken in acht genomen worden. Zo moeten ontwikkelaars gedupeerden betrekken en compenseren. Er moet gedeeld worden in de winst en bewoners moeten volwaardig mee kunnen praten over de uitvoeringsplannen. Hij geeft aan de discussie die hier heerst te snappen en geeft toe dat hier niet op de juiste manier is gehandeld.Meeden 4823

De provincie heeft door een aangenomen motie in de Tweede Kamer de bevoegdheid gekregen om een alternatieve locatie aan te wijzen voor het aantal MegaWatt wat hier geproduceerd moet worden. Dit alternatief, de 6e variant wordt momenteel onderzocht. Hoewel de uitslag van dit rapport niet bekend is, lijkt de 6e variant de beste variant. Voor Veendam weliswaar. Het aantal inwoners wat dan nog met de groene energiebron wordt geconfronteerd ligt beduidend lager en de afstand van de bewoonde wereld ligt verder. De gewenste twee kilometer grens die in andere landen gehandhaafd wordt is in dit scenario niet haalbaar.

Wanneer Willam Moorlag aan het woord komt, krijg je door de emoties die benoemd worden sterk de indruk dat iedereen het hier meer dan zat is. Ondanks de weerstand die er geboden wordt, worden vrijwel alle vragen beantwoord.

Minister Kamp wil voor 1 september een voorstel zien. De doelstellingen in het energieakkoord zorgen voor de tijdsdruk. Een onderzoek naar een variant ten noorden van de A7 zou complexer zijn en niet afgerond kunnen worden voor de betreffende datum. De keuze voor één van de oorspronkelijke vijf varianten had in juni al gemaakt moeten zijn. Maar door de inzet van de lokale afdelingen, heeft een motie van de Vries er voor gezorgd dat die datum is opgeschoven naar september. De uitslag van het lopende onderzoek moet aantonen of de 6e variant überhaupt mogelijk is. Een vraag naar uitstel, of extra onderzoek zou zinloos zijn. Er moeten knopen worden door gehakt.

Dat de windturbines een behoorlijke doses op de schaal van Richter aankunnen lijkt niet gehoord te willen worden. Het leed wat dit gebied te lijden heeft aan de gevolgen van Nederlands huidige manier van energiewinning moet nog vereffend worden. De acties die ondernomen zullen worden, wanneer er geen gehoor gegeven wordt, zijn dan ook nog niet te overzien.

In een openbare setting zal op 26 augustus het resultaat van het laatste onderzoek bekend gemaakt worden. Aan de hand daarvan zal de provincie een definitieve variant moeten aanwijzen. Wellicht kunnen de woordvoerders van RWE bij die bijeenkomt duidelijkheid creëren over hun participerende rol in dit verhaal. Wij zien er in ieder geval op toe, dat de punten die de PvdA gerealiseerd wil zien, ook nagestreefd worden. Dat op welke variant de keuze uiteindelijk valt, er communicatie blijft tussen alle betrokkenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PvdA op Facebook