Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Voorlichtingsavond windturbines

 

Op dinsdag 26 aug heeft de provincie Groningen een voorlichtingsavond gegeven  in het buurthuis in Meeden over de plek waar het windpark N33 gerealiseerd zou moeten worden.

Daarbij was een groot deel van de PvdA fractie uit Veendam aanwezig.

Omdat wij ons altijd tegen het windpark N33 hebben verzet, waren wij zeer benieuwd wat ons nu boven het hoofd hing.

In een volgepakt dorpshuis waar veel mensen rondliepen met maskers op van gedeputeerde Moorlag was de spanning zeer zeker goed te voelen.

 

De avond was als volgt ingedeeld: eerst vertelde Dhr Moorlag voor welke variant de provincie heeft gekozen en waarom zij deze variant bij Minister Kamp zullen aanbevelen.

Daarna hielde Tegenwind N33 en Storm Meeden hun betoog en als laatste was er tijd voor de aanwezigen om vragen te stellen.

De provincie heeft onderzocht of variant 6 voordelen heeft boven variant 4, de voorkeur van het rijk. Bij variant 4 worden de windturbines verdeeld over Meeden-noordMeeden-zuid en Wildervank, dit alles aan de oost kant van de N33 Bij variant 6 zullen alle windturbines ten noorden van Meeden worden geplaatst .

Hierbij gaat de voorkeur van de provincie uit naar variant 6 om het feit dat, citaat: (de woorden van Dhr  Moorlag), er dan1019 woningen last zouden ondervinden van de windturbines en bij variant 4 zijn dit 4318 woningen.

Wij vinden dat nog steeds te veel. Er zouden helemaal geen mensen last van de windturbines moeten hebben. Is dat mogelijk? JA dat kan, als variant 6A was toegepast, onze voorkeur.
Dit betekent dat de windturbines over de A7 heen worden geplaatst zodat niemand er last van heeft. 

Er is echter geen enkele garantie dat het echt variant 6 gaat worden, dat hangt geheel van minister Kamp af. Keurt die dit plan af, omdat dit vertraging zou opleveren,
dan gaat men gewoon verder met variant 4, de voorkeur van de initiatiefnemers.

Na de uitleg van de plannen hield een bestuurslid van Tegenwind N33, Lies Zondag,  een zeer vlammend, aandachtig en zeer zeker ook een emotioneel betoog tegen de keuze van Dhr Moorlag. Dit betoog is terug te zien op de website van Tegenwind N33. Wat mevrouw Zondag zeer dwars zat was vooral het feit dat er over het te bouwen windpark N33 met iedereen wordt overlegd wat de beste keuze is zoals de grondeigenaren, initiatiefnemers, investeerders, bestuurders, politiek, maar nooit met de bewoners van het gebied. 

Minister Kamp zal  voor 1 september het advies krijgen van de provincie. Als er door de Minister een besluit genomen wordt dan is het de bedoeling om, na afloop van alle bezwaar procedures, in 2018 te starten met de bouw van een windpark van meer dan 100 MW.

We geven de gezamenlijke strijd nog niet op. 

PvdA op Facebook