Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

PvdA Veendam wil geen extra werkloosheid bij Wedeka

Op initiatief van de PvdA fractie zal de gemeenteraad van Veendam zich morgen uitspreken over de toekomstige werkgelegenheid van ongeveer 30 Veendammer inwoners die nu nog bij Wedeka werken. Deze motie zal worden gesteund door de fracties van de SP en VUK in de raad. De strekking van de motie is dat gerekend over meerdere jaren er in de exploitatie van Wedeka geen financiële tekorten ontstaan als het bestuur zou besluiten deze mensen in vaste dienst te nemen. 

Of de gemeenteraad van Veendam deze motie aanneemt hangt af van het stemgedrag van de andere (coalitie)partijen. Met name is het de vraag hoe partijen die zich laten voorstaan op hun sociale gezicht zoals het CDA en de ChristenUnie zich zullen opstellen. Ook de gemeenteraad van Vlagtwedde boog zich vorige week over een dergelijke motie. Het gaat om totaal bijna 300 Wedeka werknemers in Oost Groningen die met werkloosheid worden bedreigd. Niet zo lang geleden dreigde er bijna een opstand in Groningen toen ongeveer evenzovele Aldel werknemers met ontslag werden bedreigd. De onlangs ingestelde commissie Van Zijl zal naar verwachting ook met plannen komen die in dezelfde richting gaan en ervoor zullen zorgen dat meer mensen op enigerlei wijze betaald werk zullen houden.

Fractie PvdA Wildervank Veendam

PvdA op Facebook