Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

PvdA Gemeenteraad 24 nov 2014

In deze raad behandelden we de participatiewet, maar de hele avond stond in het teken van het wel of niet omzetten van de tijdelijke Wedeka contracten in vaste. De wethouder Wierenga(VVD)die tevens Dagelijks Bestuurslid(DB) van Wedeka is, hield de hele avond vast aan de redenering dat de tijdelijke contracten niet moesten worden omgezet in vast omdat dit tegen de wet is en financieel teveel risico’s met zich meebrengt. Tegen de wet is het niet, maar de hele coalitie incluis de christenen hielden vast aan de lijn het moet, Wedeka moet worden afgebouwd en als klap op de vuurpijl kwam CU met een motie waarin ze Wedeka opriep meer gebruik te maken van uitzendbureau’s om zo meer wsw-ers uit te kunnen plaatsen in het reguliere bedrijfsleven. (Den Haag regeert niet alleen soms een wereld die niet bestaat, zelfs via deze motie toont de Veendammer coalitie hoe weltfremd ze is…)

 

Vanuit PvdA, SP en VUK werd, nadat Nico Lieberom van de OR van Wedeka al had ingesproken, nadrukkelijk ingebracht dat er een berekening circuleert waaruit blijkt dat het financiële nadeel dat ontstaat in 2015 en 2016 door het voordeel dat in de 3 jaren erna ontstaat,  wordt weggepoetst. De coalitie negeerde deze redenering volledig en ook van de zijde van het college(wethouder Wierenga) werd op geen enkele wijze gemeld dat er een dergelijke berekening zou zijn…

Gisteravond, zo blijkt vandaag uit het DvhN, heeft een ander DB lid van Wedeka, dhr. Seine Lok in de gemeenteraad van Vlagtwedde vertelde , dat het DB van Wedeka een dergelijke berekening kent en deze gaat voorleggen aan het Ministerie om er vervolgens binnenkort verder over te spreken. We hebben in dit land een gemeentewet waarvan artikel 169 lid 2 voorschrijft dat het college en ieder collegelid afzonderlijk de raad alle inlichtingen geeft die de raad nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak. Dit noemen wij de actieve informatieplicht van het college en ieder lid ervan. Dit heeft deze wethouder verzuimd; sterker nog,  hij heeft, door er volstrekt over te zwijgen, raadsleden cruciale informatie onthouden die de raad gezien het debat van afgelopen maandag absoluut nodig had.

Daarmee is de vertrouwenskwestie ontstaan. Wij kunnen ons voorstellen dat zelfs coalitieleden van de raad nu toch wat anders kijken naar het debat van afgelopen maandag….

PvdA op Facebook