Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Werken bij Wedeka en de gemeenteraad van Veendam

Een trieste gang van zaken: een coalitie van list en bedrog regeert in Veendam De afgelopen twee raadsvergaderingen hebben wij als PvdA fractie, samen met de SP en VUK geprobeerd om zoveel mogelijk mensen bij Wedeka in dienst te houden. Er is veel te lang onduidelijkheid geweest over de precieze financiele gevolgen van de nieuwe participatiewet. Om een lang verhaal kort te houden: Wethouder Wierenga zag zijn kans schoon om zijn dogma te realiseren: een overheid die het liefst geen geld spendeert omdat werknemers bij Wedeka eigenlijk gewoon een uitkering krijgen. Volgens de Wierenga doctrine zijn wsw werknemers mensen die te weinig van hun leven hebben gemaakt en zijn ze verwend en daarom zitten ze in de wsw. Hij kreeg de hele coalitie mee in zijn standpunt. Gemeentebelangen die als het hun uitkomt zich erg afzet tegen Den Haag deed nu niets anders dan zich verschuilen achter het feit dat we van Den Haag zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen uit de wsw naar gewone banen moeten zien te krijgen. Het meest stuitende was echter dat Wierenga in de november raad toen we het ook over dit onderwerp hadden, voor de raad verzweeg dat er in het Dagelijks Bestuur van Wedeka al was gepraat over de mogelijkheid om de tijdelijke contracten bij Wedeka om te zetten in vaste.

Een motie van wantrouwen tegen Wierenga kreeg 10 stemmen voor, maar werd met 11 tegen verworpen. Dit zou toch tot nadenken moeten stemmen bij de coalitie maar ik heb er niets van gemerkt… De kwaliteit van de democratie en dus van het debat holt zo ook erg achteruit. Steeds duidelijker wordt dat de coalitie zich al bij voorbaat eensgezind opstelt, doodsbenauwd om onderuit gehaald te worden. Hierdoor is er voor de oppositie niets te halen. Misschien is de Bedum-variant iets voor Veendam. Dit betekent dat de oppositie niet op de vergaderingen van de raad komt omdat er volgens hen toch niet geluisterd wordt. Uiteindelijk is de gemeenteraad acoord met het verlengen van de tijdelijke contracten die in 2015 aflopen, dus dat is winst. Maar een meerderheid wil niks weten van het verlengen van de contracten erna. Misschien dat de cie Van Zijl met voorstellen komt die ruimte biedt om hier nog wat aan te doen. Wierenga wil extra inzetten om de wsw-ers met tijdelijke contracten te plaatsen op vacatures bij bedrijven. Hij vergeet dan voor het gemak dat hij daarmee andere werkzoekenden geen kans geeft en het is toch al zo dringen onderaan de arbeidsmarkt….

Klaas Steenhuis

PvdA op Facebook