Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Tweede Kamerlid Otwin van Dijk op werkbezoek in Veendam

Tweede Kamer lid Otwin van Dijk op werkbezoek in Veendam.                   

Recent zijn belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de Participatiewet, de Wet op de Jeugdzorg en de WMO. In de langdurige zorg worden ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Dit alles om Nederland beter, socialer en toekomstbestendiger te maken. Een immense operatie met grote gevolgen voor de (thuis) zorgaanbieders, (jeugd) hulpinstellingen, Sociale Wijkteams, enz. Is de Gemeente wel de beste opdrachtgever? Hebben ze de kennis wel in huis? Voor de burgers verandert er iets. Er is minder geld, er wordt meer zelfredzaamheid verwacht. 

Op Zaterdag 7 Maart bezocht Otwin van Dijk Veendam om in gesprek te gaan en zich te laten informeren over goede en slechte voorbeelden van de decentralisaties. Hij sprak met PvdA raadsleden Yvette de Raad en Reiny Kuiper van Veendam en Pekela over de gevolgen voor de ouderen die huishoudelijke hulp krijgen. Yvette de Raad: Het keukentafelgesprek is van wezenlijk belang voor de indicatie. Telefonisch indiceren geeft vaak een verkeerd of onvolledig beeld. Ouderen worden er door overvallen en kunnen de vraag niet goed en helder formuleren. De PvdA wil hier binnenkort aandacht aan besteden in de gemeenteraad. Ook sprak hij met Jan Willem van de Waterlaat (zorgaanbieder) over de transitie per 1 januari, over PGB’s en de uitbetaling en over de ketenzorg. Jan Willem van de Waterlaat: Het PGB is heel individueel geregeld. We zouden veel meer toe moeten naar levensloopbegeleiding. Tot slot werd Otwin van Dijk geïnformeerd over de resultaten van het Project Samen Oud door mevrouw Klaske Wynia. Samen Oud is een nieuw zorgmodel voor ouderen (75+) dat samenhangende, preventieve en proactieve zorg en begeleiding realiseert voor thuiswonenden ouderen. Het heeft als doel dat ouderen zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Otwin van Dijk: Ik ben onder de indruk van de resultaten. Als je meer maatwerk wil is samenwerking en innovatie van belang. Samen Oud verbindt organisaties van welzijn en zorg bij het organiseren van de zorg en begeleiding van thuiswonende ouderen. Maar het verbindt ook de financiers: het zorgkantoor en de gemeenten. Ouderen ervaren door deze werkwijze een gevoel van geborgenheid en veiligheid en geeft daardoor de ouderen het vertrouwen (langer) thuis te kunnen blijven wonen. Klaske Wynia: De werkwijze kan zeer zeker verbreed worden naar andere kwetsbare groepen. Gemeenten zouden de werkwijze moeten gaan implementeren. Bij het gesprek waren ook aanwezig: PvdA Statenlid Ankie Beenen, Zorgmanager Henk Batting en PvdA leden.

PvdA op Facebook