Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

1 mei viering Pekela - Wildervank-Veendam

Al enige tijd werken de afdelingen van Veendam en Pekela samen als het activiteiten betreft. Zoals de 1 mei viering vorig jaar in Veendam plaats vond,

waren we nu samen in ‘de Binding’ in Oude Pekela om de dag van de arbeid te vieren. Zoals in de vroege jaren er op 1 mei grote festiviteiten georganiseerd werden. En in delen van Europa, het ‘feest van de arbeid’, nog altijd een nationale feestdag is. Gaat deze socialistische feestdag aan velen voorbij. Met een avondvullend programma hebben we onze leden een gedenkwaardige 1 mei viering bezorgd.

Voorzitter Jan Kamphuis van Pekela leidde de avond in met een stukje geschiedenis over de dag van de arbeid die in Amerika is ontstaan. Er werd daar in 1885 door de vakbonden de achturige werkdag afgedwongen. Gekozen is voor 1 mei, omdat de arbeidscontracten op die dag af zouden lopen en voor het volgende jaar getekend moesten worden. Amerikaanse arbeiders hebben echter maar één keer Labour Day daadwerkelijk op 1 mei gevierd. Toen het ultimatum verstreek zonder dat gehoor werd gegeven aan de eis van de vakbonden, gingen in Chicago arbeiders massaal de straat op. Daarbij braken rellen uit waarbij enkele doden vielen.

Om een herhaling van het geweld te voorkomen, besloot de toenmalige president de feestdag te verplaatsen naar de eerste maandag in september.

Josh Tepper heeft het woord namens Veendam gevoerd, hij sprak de aanwezigen toe met een sterk persoonlijk verhaal. Hoe zijn voetbalclub FC Schalke 04 uit het Duitse Gelsenkirchen in 1904 opgericht is door de mijnarbeiders, en de supportersvereniging van Schalke wordt bestuurd door raadsleden van de Sociaal Democratische Partij Duitsland en dat ze in Gelsenkirchen tot op de dag van vandaag altijd een burgemeester hebben van die partij. Hoe de PvdA er 47 jaar geleden al voor gezorgd heeft dat in Nederland het minimumloon ingevoerd werd, dat dit in Duitsland pas dit jaar is gebeurd.  Josh zijn verhaal is terug te vinden op onze website.

Traditioneel worden de ook jubilarissen in het zonnetje gezet. Een bronzen speldje voor 25 jaar lidmaatschap werd opgespeld bij Dhr Haneman, voormalig inwoner van Pekela, 40 jaar werkzaam bij de SW en nog maar net op tijd om zijn speldje in ontvangst te nemen. Dhr Haneman was namelijk met de vakbond FNV actie wezen voeren in Amsterdam. Dit bewijst van zijn betrokkenheid en kracht als sociaal democraat.

Een Drees erepenning werd overhandigd aan dhr Olman, voor 65 jaar lidmaatschap. De oud wethouder van Veendam vertelde over zijn uitzending naar Nederlands-Indie in tijden van oorlog en hoe hij met zijn joodse achtergrond in die tijd veel geluk heeft gehad. Meindert Schollema wist over beide heren prachtige woorden te zeggen. 

Henk Busemann, fractievoorzitter PvdA Pekela, hield een pleidooi voor meer werk in de regio.

Euro parlementariër Paul Tang gaf het slotwoord van de avond, zijn werkdag zat er bijna op. Voor hij Oude Pekela aandeed was hij al aanwezig in Deventer en Groningen. Ook daar heeft verhaal gedaan over hoe Nederland binnen Europa zit. Nederland blijft achter bij het exploiteren van de asielaanvragen. Niet alleen is de bed bad en brood regeling binnen de grenzen gaande. Ook het aandeel wat Nederland levert aan Europa staat ter discussie. Italië heeft voor een periode, structureel alle bootvluchtelingen op de Middellandse zee opgevangen. Hiermee zijn er in 2014 meer dan 300.000 vluchtelingen aan wal gekomen. Deze mensen worden door de juiste procedure geleid om binnen Europa onderdak te vinden. Op deze manier wordt een volgende humanitaire ramp voorkomen. Momenteel heeft Italië deze hulp stop gezet, want zonder hulp uit Europa kan Italië dit niet opvangen.

Een vraag die Henk Buseman in zijn toespraak al aan Paul Tang voorlegde. Wat zijn werk in Brussel, voor Oost-Groningen kan betekenen. Werk, werk, werk, dat is wat er nodig is om de economie draaiende te houden. Als Oost-Gronigen met een goed initiatief komt, dan zal hij er zeker voor staan.

De internationale mag op een viering als deze natuurlijk niet ontbreken. De ingehuurde DJ had het lied voor de gelegenheid toegevoegd aan zijn assortiment. Op 1 mei 2016 zal de viering weer in Veendam georganiseerd worden, u zult de uitnodiging tegen die tijd ontvangen en we hopen natuurlijk op uw komst.

PvdA op Facebook