Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

ALLEEN IN VEENDAM GEEN VASTE CONTRACTEN WEDEKA 2016!

De nieuwsbrief van de PvdA Veendam is weer uit nav de laatste raadsvergadering die dit keer bijna geheel in het teken stond van de begroting Wedeka en een motie om de tijdelijke dienstverbanden bij Wedeka die volgend jaar aflopen , ook in 2016 om te zetten in een vast contract. Voor 2015 is het de PVdA gelukt maar dit jaar niet. De coalitie van Gemeente Belangen, VVD, Christen Unie, CDA en D66 stemde tegen en zorgen ervoor dat deze 59 mensen hun baan kwijtraken en in de bijstand komen. Terwijl er werk voor hun is, ze zijn hun structuur kwijt en zitten straks thuis. Alleen in Veendam is dat zo want in alle overige gemeenten kregen de mensen van Wedeka wel een vast contract. Veendam gaat zo van de op 1 na sociaalste gemeente naar de asociaalste gemeente met dank aan deze coalitie. 
De aan de raad voorgelegde concept begroting van Wedeka voor 2016 vertaald in grote delen het voortzetten van het huidige beleid. Uitzonderingen daargelaten. Zo is natuurlijk de participatiewet van kracht en worden er geen nieuwe werknemers in dienst genomen, er is minder subsidie beschikbaar vanuit het rijk, dus gemeenten zullen de tekorten binnen de sociale werkvoorziening zelf moeten dichten. Een tekort is er hoe dan ook, alle vijf betrokken gemeenten zullen een aandeel moeten bekostigen om Wedeka vitaal te houden. Een voorstel van Gemeente Belangen ondersteund door andere partijen om een zienswijze in te dienen waar in vastgelegd wordt dat Veendam het geld op eigen rekening houd, tot het moment dat Wedeka het nodig zou hebben, is niet doorgevoerd.Wat er ook niet aangenomen is, is de motie die de PvdA en de SP hebben ingediend om de aflopende tijdelijke contracten om te zetten in vaste dienstverbanden binnen Wedeka. Borger-Odoorn, Stadskanaal, Pekela en Vlachtwedde bieden hun werknemers de zekerheid van een vast contract binnen de muren van de sociale werkvoorziening. Veendam is hierin de uitzondering en zet door haar genomen besluit zeker 57 mensen op straat.Tijdens het debat in de vergadering is duidelijk geworden dat Veendam het besluit om de tijdelijke contracten niet om te zetten in vast al in 2014 heeft genomen. Ook in november van dat jaar heeft eenzelfde issue gespeeld. Toen heeft het college besloten wel coulant te zijn met de gedupeerde werknemers en ze voor 2015 een vaste aanstelling geboden. Spijtig genoeg besluit de coalitie dat ze het niet nodig vinden zekerheid te bieden aan de werknemers waar het hier om gaat. Ze belanden stuk voor stuk in de WW, waarbij een deel door zal vloeien in de bijstand. De kosten die de gemeente Veendam kwijt is aan bijstand voor deze groep weegt echter niet op tegen de te kosten die ze moet betalen aan Wedeka om deze mensen in dienst te houden.

Hieronder de woordvoering en motie. 

 

Woordvoering Yvette de Raad

Ik wil u meenemen naar de middenweg, die weg, richting Muntendam. Twee mensen wonend aan de Middenweg, die destijds met de inzet van hun gemeenten Menterwolde en Veendam bij Wedeka een baan hebben kunnen vinden. Al ruim twee jaar fietsen de 2 samen naar het werk, waar ze zelfde werk uitvoeren en de zelfde collega's hebben. Hier zal in 2016 een einde aan komen, omdat de inwoner aan de zuidkant van de straat de 'pech' heeft in de verkeerde gemeente te wonen. Want waar andere gemeenten ervoor kiezen deze mensen een vast contract aan te bieden, doet de gemeente Veendam dat als enige gemeente niet.

 Dat is toch te zot voor woorden? En niet uit te leggen aan de collega's uit mijn voorbeeld.

De PvdA vraagt zich af, in hoeverre Veendam het gelijkheidsbeginsel laat meewegen, door af te wijken van een vrijwel unaniem besluit, van de aangesloten gemeenten bij Wedeka om ook in 2016, de tijdelijke dienstverbanden om te zetten in vast.

Om de tekorten binnen Wedeka niet nog hoger te laten oplopen is het financieel motief van Veendam wellicht uit te leggen, maar van moraal besef is hier geen sprake.Heeft u enig idee hoe uw besluit doet voelen voor de 59 werknemers die u hiermee aan de kant schuift. Waarvan het overgrote deel op korte termijn geen zicht heeft op begeleid werken, terug zal moeten vallen op de ww, uiteindelijk in de bijstand op de gemeentelijke begroting zal drukken. Dit alles in afwachting van de nog te verwezenlijken werkorganisatie waar deze mensen weer onderaan de ladder zullen moeten beginnen om te participeren. U ontneemt hiermee alle zekerheden die er nu zijn.

Om aan te dringen op gelijke behandeling van alle werknemers binnen Wedeka hebben de SP en de PvdA een motie de we de raad hebben voorgelegd. Mijn fractie doet een dringend beroep op het rechtvaardigheidsgevoel van de andere fracties deze motie te steunen.

Yvette de Raad


Motie Omzetten tijdelijke contracten naar vast bij Wedeka

 

De gemeenteraad van Veendam, in vergadering bijeen op 28 september 2015, ter behandeling van de begroting Wedeka 2016.

Constaterende dat

  • De gemeente Veendam als enige aangesloten gemeente bij Wedeka in 2016 geen tijdelijke arbeidscontracten zal omzetten in vaste dienstverbanden;

Overwegende dat

  • Borger-Odoorn, Menterwolde, Stadskanaal en Vlagtwedde het voornemen hebben alle tijdelijke dienstverbanden binnen Wedeka in 2016 om te zetten in vaste dienstverbanden;
  • Dit voor 59 werknemers in Veendam betekent dat zij zonder werk komen te zitten en terugvallen op de WW; uiteindelijk de bijstand met alle gevolgen van dien;
  • Het niet verlengen van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten in de WSW gevolgen heeft voor de verdeling van het participatiebudget voor 2016 en de jaren erna.
  • Het de vijf gemeente gezamenlijk €640.000.- kost om deze mensen in dienst te houden.
  • Het Veendam vele malen meer zal kosten bij het uitkeren van WW, bijstand en reïntegratie ondersteuning.
  • Bij het vaststellen van deze budgetten na alle waarschijnlijkheid geen rekening gehouden wordt met deze extra kosten in de gemeentelijke begroting;

Verzoekt het college

  • De werknemers van Wedeka met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die vallen onder de gemeente Veendam een vast contract aan te bieden op basis van de nu geldende CAO WSW

En gaat over op de orde van de dag;

PvdA                                                                                                   SP

Mvr A.M.A Grimbergen                                                                             Dhr H. Schoonewille

 

 Vragenhalfuurtje

Tijdens het vragenhalfuurtje heeft de PvdA gevraagd naar:

1.  De stand van zaken opvang asielzoekers en de burgemeester gaf aan dat er een verkennend gesprek is geweest  met t COA. 

2.  Mogelijke integrale huisvesting van de politie, brandweer en ambulance nu allen het vraagstuk van huisvesting  bespreken.

3.  Tijdige beantwoording van brieven ed door de gemeente want er zijn tal van voorbeelden dat een antwoord veel te lang op zich laat wachten. 

4.  Kerstattentie aanschaffen : denk hierbij aan de Veendammer ondernemers  

PvdA op Facebook