Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Niemand aan de kant in Oost Groningen

Persbericht                                                  19-01-2016

Niemand aan de kant in Oost-Groningen.

De PvdA Veendam is groot pleitbezorger dat iedereen voor een degelijk loon aan het werk kan. De gemeenten hebben gezamenlijk hiervoor een akkoord ondertekend en moeten dit nu tot uitvoer brengen. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld door het Rijk. Tevens is er een commissie ingesteld om dit in goede banen te leiden. De uitkomsten uit deel 2 van de commissie van Zijl biedt op zichzelf geen werkgelegenheid in de regio. Hiervoor zijn de verschillende partijen aan zet. De betrokken gemeenten zouden hier volgens de PvdA nog meer de verbinding met elkaar moeten zoeken om meer werk te creëren in de regio. Momenteel zijn er in Oost-Groningen ca 10.000 uitkeringsgerechtigden, inclusief de mensen in de WSW en nog eens 4.500 personen in de WW. Om perspectief voor deze mensen te bieden is een snelle opname en doorstroming in één nieuwe werkorganisatie van belang. (nu nog Synergon en Wedeka.) Dit verlangt een actieve houding van de gemeente. De PvdA heeft het college gevraagd om de gemeenteraad maandelijks bijpraten over ontwikkelingen met de begeleiding naar regulier werk, mede omdat de verwachting is dat er niet 60% maar amper de helft van de mensen uit de SW bedrijven kunnen plaatsen voor 2018. Niemand aan de kant is een hele opgave en vraagt om veel nieuw werk in de regio.

PvdA op Facebook