Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Ons doel bereikt...Veendam vangt ook vluchtelingen op!

Vanavond stond ik er als een blije fractievoorzitter. Dat mag duidelijk zijn.

De PvdA heeft tijdens deze raadsperiode al meerdere malen en op diverse manieren aandacht gevraagd voor de opvang van vluchtelingen in Veendam.

In okt 2014 hebben we , samen met de SP , een motie ingediend waarin wij u opriepen om een proactieve houding aan te nemen en ons als Gemeente te melden bij t COA en laten zien dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en onze humane kant laten zien. We waren immers de 2e sociale Gemeente van Nederland. Deze motie is helaas verworpen door de overige partijen en niet overgenomen door t college omdat een actie van t COA wordt afgewacht . 
De PvdA heeft toen zelf een oproep gedaan aan bedrijven en grondeigenaren of zij zich willen melden als ze grond of panden beschikbaar hebben. Er zijn diverse meldingen doorgestuurd naar t COA want zij kunnen bepalen of iets geschikt is of geschikt te maken is. Toen was er een grote vraag naar crisis- en noodopvang mogelijkheden. In okt 2015 hebben wij wederom een motie samen met de SP ingediend omdat de staatsecretaris stoere burgemeesters opriep zich te melden, helaas ook deze motie werd verworpen . We hebben daarna nog een brief gestuurd om ons op de hoogte te brengen van de acties en onderzoekingen tot nu toe. 

Ook in alle Algemene Beschouwingen heb ik dit nijpende onderwerp aangesneden.

Een onderwerp wat in onze ogen echt besproken moest worden. Een onderwerp ook met een enorme lading. 
Je hebt te maken met voorstanders zoals wij omdat wij vanuit humaan oogpunt mensen in nood moeten helpen. Eerlijk delen, ook wereldwijd, sterkste schouders zwaarste lasten, ook wereld wijd, de zekerheid van een fantsoenlijk bestaan, voor iedereen , waar je wieg ook gestaan heeft. Solidariteit ! 
Nederland heeft veel vaker vluchtelingen opgevangen. Vluchtelingen zijn mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld en niet te verwarren met economische vluchtelingen. Daar gaat het hier nadrukkelijk niet om en het IND filtert hen er ook uit. 
In 1914 vluchten een miljoen Belgen naar Nederland, in 1950 veel mensen uit de Molukken, sinds 1993 komen er gemiddeld 40.000 vluchtelingen naar Nederland. En nu sinds 2015 de oorlog in Syrië is uitgebroken steken er veel mensen de Middelandse Zee over op zoek naar een veilige plek. De meesten van hen verblijven in de omringende landen en een klein deel vlucht verder Europa in en ook Nederland. 
Beladen omdat er tegenstanders zijn vanwege de zorgen die er zijn bij deze mensen . En dat gaan we hier zeker niet uit de weg. 
U heeft als burgemeester de inwoners van Veendam op een uiterst zorgvuldige manier iedereen de gelegenheid gegeven zijn vragen en zorgen te uiten. Ook waren er mensen die zich spontaan als vrijwilliger opgegeven hebben om de vluchtelingen te helpen. Onze complimenten daarvoor. 
Wij zijn blij dat u een principe besluit heeft genomen om ook in Veendam een gelegenheid te bieden voor de opvang van deze vluchtende mensen en hen een veilig onderkomen te bieden. Wat is er belangrijker dan veiligheid. Voor ons zo heel gewoon. Daar zijn deze mensen al enorm blij mee. Ik spreek geregeld een gezin uit Syrië en ze zijn zo dankbaar dat ze hier veilig zijn en natuurlijk hebben ze nog veel zorgen om familieleden die zoek zijn of overleden zijn in de oorlog. Opluchting vanwege de veiligheid en rust is enorm. 
Veiligheid en rust gun je toch iedereen!
(woordvoering)

Ans Grimbergen

PvdA op Facebook