Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Raadsvergadering 11 juli 2016

Op 11 juli 2016 was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Deze vergadering stond voornamelijk in het teken van de jaarrekening 2015 met een overschot van 2,65 miljoen, de voorjaarsnota met een overschot van

€ 316.593 en een raadsvoorstel voor de ontwikkeling van een Leer- en sportpark. Extra op de agenda kwam een motie tot een referendumverordening.

Het overschot van de jaarrekening vloeit terug in de pot Algemene Bestemming Reserve (ABR) en voor het overschot van de voorjaarsnota zijn 2 amendementen ingediend waarbij €104.000 binnen de ABR bestemd wordt voor de aanpak van verkeersonveilige situaties rondom scholen in afwachting van de behandeling van een onderzoek. Tevens wordt er binnen de ABR €150.000  bestemd voor de aanpak van bestaande en eventuele nieuwe speelterreinen in samenspraak met buurten en wijken.

Deze moties heeft de PvdA mede ingediend. De overige moties van de PvdA tegen de bezuiniging op armoedebeleid a €15.000 en tegen de bezuiniging op WMO smal ( huishoudelijke hulp en hulpvoorzieningen) a € 70.000 en een tegemoetkoming aan Wijk- en Buurtbeheer a €15.000 werden alleen door de SP gesteund en de laatste ook door VUK. De overige partijen, Gemeente Belangen, VVD, CDA, CU D66 stemden tegen.

De PvdA heeft zich in haar Algemene Beschouwing geuit over het Sociaal Domein en dan mn de Zorg, over het beschut werken van de werkvoorzieningschappen en de vele werkzoekenden in deze regio en de vluchtelingen en statushouders. Dit zijn drie onderwerpen die ons na aan het hart liggen.

 

Voor de realisatie van het Leer- en sportpark is een investering nodig van €14.837.046. Hiervoor komen er twee schoolgebouwen bij het hoofdgebouw van de Winkler Prins en wordt het Stadion verbouwd door dit bij het geheel te betrekken met een mogelijkheid van diverse sporten waar de WP ook gebruik van kan maken.

De PvdA is hier groot voorstander van en heeft dit als eerste geopperd in 2007. Er was toen alleen sprake van een opbouw in fases. Fase 1 het technieklokaal is gerealiseerd en nu ligt er een voorstel van 3 fases tegelijk. Helaas geen diverse scenario’s waaruit de raad de juiste keuze kan maken vooral ook qua financiën. Het was dit voorstel of niets. Wij hadden graag gezien, net als de WP, dat er 2 sportzalen bij kwamen omdat ze deze 2 zalen gaan missen als straks de school aan de Pinksterstraat komt te vervallen. Wij stelden voor een wat soberder verbouwing van het stadion zodat de sportzalen er bij konden komen. In de commissie vergadering waren alle partijen het daarmee eens maar in de raadsvergadering niet meer. Dit voorstel werd door wethouder Schmaal verworpen en alleen zijn voorstel was de juiste.

Het is voor de WP een enorme opsteker en hiermee wordt voor de jeugd een mooi en toekomstgericht scholencomplex / campus gerealiseerd waar Veendam trots op kan zijn.

De motie tot een referendumverordening is met een nipte meerderheid aangenomen 11 voor 10 tegen. Gemeente belangen, SP en VUK waren de voorstanders en VVD, CDA, CU, D66 en de PvdA waren tegen. De PvdA vindt een referendum een slecht middel om in te zetten omdat het voor burgers enorm lastig is om over uiterst complexe vraagstukken een keuze te maken. Ze kennen onmogelijk alle ins en outs. Er zijn voorbeelden te over waarin dat fout verlopen is en waarbij mensen geen idee hadden waarover en hoe ze moesten stemmen zoals Brexit, Oekraïne en in Zwitserland. Mensen geven daar aan dat ze nu met lege handen staan omdat ze de gevolgen niet kennen. Ook hier hoor je geluiden dat mensen vinden dat wij onze taak moeten oppakken en niet al die stukken willen lezen om een weloverwogen keuze te maken. Bovendien vinden wij dat er een systeem is in Nederland waarbij de kiezer eens per vier jaar mandaat geeft en vervolgens weer afrekent. Wij zijn gekozen als volksvertegenwoordiger en dan moet je die verantwoordelijkheid ook op je nemen.

Partijen die een referendum willen doen dit enkel om hun gelijk aan hun zijde te krijgen. De uitspraak van de kiezer wordt ondergeschikt aan de eigen politieke doelstelling. Wij kennen onze verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger en zijn dus niet meegegaan in deze motie.

De totale nieuwsbrief inclusief woordvoeringen en amendementen ( PDF )

PvdA op Facebook