Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Twitter

Eén Voor Allen EVA

Investeren in mensen en/of stenen.

De PvdA staat voor solidariteit, voor gelijke kansen, voor meedoen in de samenleving. Wij redeneren altijd vanuit de situatie van mensen die het moeilijk hebben, die het niet zo getroffen hebben in het leven. Dat is ons denken en ons doen, ons zijn!

De PvdA is voorstander van investeren in de economie juist in tijden van recessie. Investeren in de economie, in huizen en in de wijken zorgt voor werkgelegenheid, voor leefbaarheid in de wijken en voor veiligheid. Dat is nodig.


Het vorige kabinet heeft hier ook fors op ingezet, maar dan moet je ook zorgen dat de mensen die je daar nodig hebt ook klaar zijn voor die arbeidsmarkt. Door de vergrijzing en de ontgroening hebben we straks krapte op de arbeidsmarkt en hebben we iedereen hard nodig. Alleen al in de zorg hebben we in twintig jaar tijd 130.000 mensen extra nodig om al het werk in de zorg te verzetten.

We zullen dus ook moeten blijven investeren in mensen. Want zonder de mensen is er geen participatie, geen deelname. Daar blijven we op hameren in de Veendammer politiek. Investeren in mensen betekent dat je in sommige situaties achter de voordeur begint met hulp te bieden. Andere mensen hebben een klein duwtje in de rug nodig in de vorm van bv een sollicitatietraining of een vakgerichte cursus. Hierin zitten natuurlijk verschillen, want mensen zijn niet gelijk en hun situatie ook niet. We hebben goede projecten in Veendam die dit mogelijk maken zoals de deurpakkers, de gezinscoach en trainingen bij het CWI. Mensen die wat pech hebben in het leven of die al jaren geen werk hebben, die problemen hebben in het gezin, schulden hebben of moeite hebben met solliciteren. Deze mensen hebben hulp nodig alvorens ze op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Dat bedoelen wij met investeren in mensen.

De PvdA vindt dat op die investering niet bezuinigd moet worden. Als we nu zouden stoppen met investeren in mensen krijgen we dit als een boemerang weer terug, want dan blijven onnodig veel mensen in de bijstand en komen we handen tekort op de arbeidsmarkt. 

Pas als mensen hun problemen overwonnen hebben, dan pas kun je ze verder helpen op weg naar de arbeidsmarkt. De PvdA vindt het belangrijk dat iedere inwoner van Veendam volwaardig mee kan draaien in de maatschappij. Dat betekent een opleiding kunnen volgen, werk hebben, betaald of onbetaald, activiteiten en zorg dicht in de buurt zijn. Het maakt dat je onafhankelijk wordt en blijft. Het vergroot de zelfredzaamheid. 

Voorop staat dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben. We hoeven geen warme deken over ze heen te leggen, dat smoort alleen. Maar vanuit onze waarden van solidariteit zorg je voor de mensen die het even moeilijk hebben. Een goede sociale zekerheid is voor de PvdA een maat voor het niveau van onze beschaving. 

Wij vinden dat je moet investeren in mensen door ze te ondersteunen bij arbeidsparticipatie. En dat begint soms al achter de voordeur. Iedereen telt mee, iedereen doet mee. Dat noemt de PvdA investeren in mensen!

PvdA op Facebook