(Jeugd)zorg, welzijn en onderwijs

Kinderen in Veendam horen kansrijk op te groeien. Gezinnen die steun nodig hebben moeten die krijgen. Instellingen als consultatiebureau en centrum voor jeugd en gezin zijn daarbij van belang.

Door decentralisatie nemen de taken van de gemeente toe. Voorbeelden zijn de jeugdzorg, de langdurige zorg, de dagbesteding en de sociale participatie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doordat er minder geld beschikbaar komt, is slim organiseren een vereiste. Om alles betaalbaar te houden is soberheid geboden. Alle beschikbare krachten in de samenleving zullen aangeboord moeten worden om voorzieningen overeind te houden. Zonder
vrijwilligerswerk en een wijkgerichte aanpak lukt het niet.

Goed onderwijs is in elke gemeente van levensbelang. Basisscholen en het voortgezet onderwijs horen in elk opzicht van goed niveau te zijn. Bij het voortgezet onderwijs probeert de PvdA het idee van een campus dichterbij te brengen, waarbij sport en lichamelijke oefening tot hun recht komen. Bijzondere aandacht hoort er te zijn voor passend onderwijs aan kinderen die extra steun nodig hebben. Ons doel is om de kwetsbare kinderen goede samenhangende hulp te bieden. Ieder kind heeft recht op een ontwikkeling die haar of hem past.

De komende vier jaar wil de PvdA:

  • Het kansrijk opgroeien verbeteren door ook de voorzieningen daartoe slimmer te organiseren.
  • Zorgen dat het campusconcept werkelijkheid wordt.
  • Voorzieningen realiseren voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben om hun talenten te ontplooien.