Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Stimuleren betrokkenheid inwoners

De PvdA streeft ernaar dat de inwoners van Veendam meer te zeggen krijgen over hun eigen wijk, buurt en dorp. Nu door de herindeling gemeentes groeien is het nog belangrijker dat de inwoners greep krijgen op wat er dicht bij hun huis gebeurt. Het succes van voorzieningen valt en staat met de rol die de bewoners daarin spelen. Van gemeentelijke medewerkers zal gevraagd moeten worden hen daarin te ondersteunen en te stimuleren. Uit het beheer van wijken, buurten en dorpen moet de kracht van de bewoners blijken.

 De PvdA wil het volgende realiseren:
Stimuleren en steunen van vrijwilligers, hun organisaties en mantelzorgers. Het versterken en uitbreiden van de rol van wijk-, buurt- en dorpsbeheer. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Vereenvoudigen van de ambtelijke paperassenwinkel. Versterking van de digitale dienstverlening.