Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Openbare orde en veiligheid

Iedere Veendammer hoort zich thuis en op straat veilig te voelen. De PvdA wil niet alleen dat onveilige situaties worden aangepakt, maar ook dat deze voorkomen worden. De gemeente zal stevig in de preventie moeten investeren. Zij zal zich, samen met politie en openbaar ministerie, tot het uiterste moeten inspannen voor een veilige woon- en leefomgeving van de inwoners. Cameratoezicht is een middel om riskante plekken veiliger te maken. De PvdA vindt dat er alles aan moet worden gedaan om onveilige situaties zo vroeg mogelijk op te sporen, zodat bijsturing nog mogelijk is. Waar ongewenst gedrag van jongeren de veiligheid in gevaar brengt, is investeren in opleiding en werk de beste remedie. Daarnaast hecht de PvdA grote waarde aan buurtagent en buurtjongerenwerker. Verder zijn dorpen, buurten en wijken zeer gebaat bij een goed functionerende wijkverpleegkundige en bij inwoners die in het beheer van wijk-, buurt, en dorp betrokken zijn. Vroeg signaleren kan ongewenste ontwikkelingen voorkomen.

De PvdA staat op het standpunt dat:
Voorkomen beter is dan genezen. Preventie staat voorop. Onveilige plekken moeten in overleg met politie, woningcorporaties en wijk-, buurt- en dorpsbeheer zo vroeg mogelijk worden aangepakt.Eigen toezicht is van het hoogste belang nu door de komst van de nationale politie het aantal buurt- en jeugdagenten is afgeslankt. Slim toezicht, zoals met camera’s, moet beter worden benut. Sociale teams in wijken moeten worden ondersteund. Hinder van de horeca moet efficiënt worden aangepakt. Investeren in het voorkomen van verslaving is noodzakelijk. Voor aangiftes bij de politie moet ook het gemeentehuis opengesteld worden.