Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Economie

Werk zorgt voor een inkomen, versterkt de menselijke eigenwaarde en is het beste middel om de inwoners bij de samenleving te betrekken. Het scheppen en in stand houden van werkgelegenheid is een hoofddoel van de PvdA. Opkomen voor eerlijk werk en goede arbeidsomstandigheden zit in de genen van de politieke beweging die niet voor niets Partij van de Arbeid heet.
Nu Nederland in een crisis verkeert, de werkloosheid groeit en het aantal faillissementen oploopt neemt de armoede toe. In geen jaren werd er vaker een beroep gedaan op de schuldhulpverlening. Nooit was die zo nodig. Maar door bezuinigingen van het Rijk staat het lokale bestuur betrekkelijk machteloos. Hetzelfde geldt voor de jeugdzorg en de bijstandsuitkeringen. De bevoegdheden van de gemeente zijn groot, haar middelen gering. Met minder geld, een stagnerende economie en een krimpende bevolking wordt het een helse toer om bedrijven naar onze regio te lokken.

Toch steekt de PvdA de handen uit de mouwen om de volgende standpunten waar te maken:
De gemeente zorgt voor een goed vestigingsklimaat voor werkgevers, waardoor de werkgelegenheid kan groeien. Zij werkt daarbij samen met andere gemeentes in de regio. De gemeente richt zich nadrukkelijk op het midden- en kleinbedrijf, waardoor vestiging in de gemeente aantrekkelijk wordt. De gemeente streeft naar regionale en bovenregionale samenwerking. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie in het duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Zij bevordert de toepassing van alternatieve energie voor haar
burgers en bedrijven. Een dynamisch Veendam, dat bruist en knettert, daar moet het op aan!