Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Herschikking van financiële middelen

De PvdA garandeert een gezond financieel beleid. Ze is ook in onrustig financieel vaarwater bereid haar koers bij te stellen. De ambities moeten kritisch bekeken worden. Maar in elke herschikking moeten inwoners die steun het hardste nodig hebben op het eerste plan staan.
Aan verbetering van kwetsbare buurten en bestrijding van de armoede moet vastgehouden worden. Juist om die reden wil de PvdA blijven investeren, ook al is schraalhans keukenmeester. Verhogen van gemeentelijke lasten heeft niet haar voorkeur, bezuinigingen
moeten eerder worden gezocht in grotere doelmatigheid van het gemeentelijk apparaat en een nog uitgekiender financieel beheer.

De PvdA wil dat:
Er op een financieel verantwoorde manier geïnvesteerd wordt. Nieuw beleid alleen wordt doorgevoerd bij financieel haalbare projecten. De bedrijfsvoering efficiënt moet zijn. Alleen dan mogen kostendekkende tarieven voor diensten en projecten geheven worden