Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Herindeling

Voor vrijwel alle 23 gemeenten in de provincie Groningen ziet de toekomst er somber uit. Er is onvoldoende werk, het inkomen van de meeste Groningers is laag. Voor onze regio geldt dat wel heel nadrukkelijk. Bij ons krimpt en vergrijst de bevolking. De gemeentelijke voorzieningen zijn nauwelijks betaalbaar.

De kleine schaal van de meeste gemeentes wreekt zich. Samenwerking en onderlinge solidariteit schieten tekort. De PvdA ziet in dat grotere gemeentes voor de leefbaarheid en een gezonde toekomst nodig zijn. Maar opgaan in grotere eenheden zal samen moeten gaan met een hechte gemeenschap in buurten, wijken en dorpen.

Invloed van bewoners op de eigen omgeving is juist in een tijd van grootschaligheid noodzakelijk. De gemeente zal met geld en menskracht initiatieven uit wijken, buurten en dorpen moeten ondersteunen.

Bij de herindeling zijn verdubbeling van de N33 en een betere bereikbaarheid van de Eemshaven factoren van betekenis. Ook het plaatselijke midden- en kleinbedrijf is ermee gediend. In het centrum verdient de Kerkstraat-west extra aandacht. Regionale en
bovenregionale samenwerking is voor een levendig midden- en kleinbedrijf van betekenis.

De PvdA wil:

  • Constructief meewerken aan het tot stand komen van grotere gemeentes.
  • Versterking van wijken, buurten en dorpen met mogelijkheden van zelfbestuur.
  • Meer geld voor wijk-, buurt- en dorpsbeheer.
  • Dienstverlening gemeente dichtbij organiseren.