Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Samenlevingsaangelegenheden

De verzorgingsstaat is door de afnemende welvaart in gevaar gekomen. Maar ook de overheersende invloed van specialisten leidde tot afhankelijkheid van inwoners die het zicht op hun rechten kwijtraakten. Welvaart is niet hetzelfde als rijkdom. Zonder werk en inkomen verdwijnt de welvaart. Daarom is werk voor iedereen het hoogste doel van de PvdA. Voor sociaaldemocraten betekent welvaart ook een goed vangnet voor inwoners die niet alles op eigen kracht klaarspelen. Welvaart biedt jongeren kansen op goed onderwijs en een passende baan.