Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Werk en inkomen

De PvdA werkt aan een solidaire samenleving. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan en moet iets van zijn leven kunnen maken. Niemand mag worden uitgesloten, wij leven voor en met elkaar.

Kwijtschelding van gemeentelijke belasting is een belangrijk onderdeel van het armoedebeleid. De gemeente heeft de taak haar inwoners goed te informeren over inkomensondersteuning.

Betaald werk is het beste middel om armoede te bestrijden en het ideale middel om de Veendammers het gevoel te geven erbij te horen. Juist omdat in ons gebied velen geen betaalde baan hebben, zal de PvdA zich tot het uiterste inspannen om werk naar ons gebied te halen.

Zolang er een voedselbank nodig is zal de PvdA die steunen. Bijstand en maatschappelijke ondersteuning horen bij te dragen aan de ontwikkeling van aanwezige talenten. De gemeente hoort het goede voorbeeld te geven bij het in dienst nemen van werknemers met een arbeidshandicap. Het moet ondernemers gemakkelijk worden gemaakt om zich hier te vestigen. Startende ondernemers en kleine bedrijven verdienen ondersteuning om goed te kunnen renderen.


De PvdA staat voor:

  • Actief armoedebeleid.
  • Actief deelnemen aan de samenleving.
  • Een gemeente die het goede voorbeeld geeft bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking.