Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Wijk-, buurt- en dorpsbeheer

De gemeente bevordert dat wijken, buurten en dorpen als het ware aan de bewoners terug worden gegeven. Onnodige regels opruimen, vrij baan voor bewonersinitiatieven. Daarvoor moeten budgetten komen; ambtenaren ondersteunen de plannen. Omzien naar elkaar en vergroten van de leefbaarheid staan voorop.

Kortom:

  • Zeggenschap overhevelen naar wijk-, buurt- en dorpsorganisaties.
  • Meer aandacht voor elkaar en ieders welzijn.