Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Gezondheid en sport

Huisarts en sociale wijkteams werken samen, waarbij de wijkverpleegkundige een belangrijke brugfunctie vervult. De zorgverzekeraar wordt ingeschakeld om de kosten te verlagen. Dit alles om de dienstverlening te verbeteren.

Veendam is gebaat bij een regionaal gezondheidscentrum op het Lloyds terras. Huisartsen en specialisten werken samen, waardoor ziekenhuiszorg minder nodig is. Sport brengt mensen bij elkaar en bevordert de gezondheid. Om sport te beoefenen moeten de drempels voor jong en oud zo laag mogelijk zijn. Het jeugdsportfonds biedt kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben de kans om te sporten. Alle kansen moeten worden aangegrepen om enerzijds de kosten te drukken en anderzijds sporten en bewegen te bevorderen. De wijkverpleegkundige wordt de spil in de sociaal-medische dienstverlening.

Er moet door iedereen gesport kunnen worden. Een combinatie van sport en zorg moet door een vernieuwende aanpak mogelijk zijn.