Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Wonen

Er heerst al jaren malaise op de woningmarkt. Veel leegstand, weinig verkoop. Dalende huizenprijzen en lagere lonen brengen veel Veendammers in de problemen. Investeringen in de sociale woningbouw blijven uit omdat het rijk de middelen van de woningcorporaties afroomt. De PvdA is voor een regionaal woonbeleid, waarbij verschillende gemeentes en corporaties samenwerken. Onderlinge concurrentie van gemeentes moet voorkomen worden.

In een gezamenlijke aanpak moeten de huidige huurwoningen verbeterd en energiezuiniger worden. Toetsing van de huurwoningen aan de huidige wooneisen hoort bij een verstandig woningbeleid. Bijzonder moeilijk is de positie van starters op de woningmarkt.
De terughoudendheid van hypotheekverstrekkers is een rem op de doorstroming. Vooral de kansen op een koopwoning voor mensen met een laag inkomen zijn afgenomen. Het is daarom noodzakelijk dat gemeente en corporaties het niet alleen eens worden over energiezuinige huurwoningen, maar ook dat het kopen van een huurwoning aantrekkelijk blijft. Kopen is op termijn goedkoper dan huren. Afspraken met de corporaties zijn ook nodig om eventuele geschillen in de buurt op te lossen. Buurtbemiddeling zal het middel moeten zijn om conflicten vroegtijdig uit de wereld te helpen. Betaalbaar wonen, moet voor Veendammers met een laag inkomen mogelijk blijven. Startersleningen zijn noodzakelijk. Er moet een regionaal woningplan komen.