Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Verkeersveiligheid

In het verkeer op de openbare weg hebben kwetsbare weggebruikers, zoals mensen die moeilijk ter been zijn, het moeilijk. De PvdA zal zich ervoor inzetten dat ook zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Goede op- en afritten bij de trottoirs, veilige en herkenbare oversteekplaatsen en, waar nodig, snelheidsbeperkingen zijn daartoe voorwaarden. Maatregelen nemen om kwetsbare weggebruikers te beschermen.