Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Duurzame energie

De PvdA werkt niet mee aan windmolens langs de N 33. Er zijn alternatieven, zoals de gemeente aan de provincie kenbaar heeft gemaakt. De PvdA wil pas aan windparken meewerken als die op voldoende afstand van de bestaande bebouwing geplaatst worden en ze het unieke Oost-Groninger landschap niet aantasten. Er is meer dan windenergie. Groningen kent tal van landbouwschuren, overheidskantoren en andere hoge gebouwen, waarvan de daken prima gebruikt kunnen worden voor het opwekkend van zonne-energie. Ook innovatieve projecten voor andere vormen van duurzame energie verdienen kansen. Bovendien bieden zij werkgelegenheid. Voor veel huurders vormen de energiekosten een flink deel van de woonlasten. De PvdA wil de mogelijkheden voor energiecoöperaties verruimen. Initiatieven, zoals die voor energie neutrale dorpen, verdienen steun. Geen windmolens langs de N 33. Stimuleren van groene energie, meer kansen voor energiecoöperaties van bewoners. Energie neutrale dorpen.