Wildervank Veendam

Sterker en socialer !

Megastallen

Megastallen tasten het milieu aan en verstoren het open landschap. Ze bedreigen het kleinschaliger gezinsbedrijf. Megastallen maken van het platteland een industriegebied. De provincie heeft de intensieve veehouderij voor kippen, vleeskalveren en varkens inmiddels aan banden gelegd. Maar voor de melkveehouderij gelden zulke bepalingen niet en kunnen gemeenten eigen grenzen stellen. De PvdA kiest voor innovatie die past in het landschap.